Duurzaamheid

Klaas Puul ondersteunt diverse internationale initiatieven voor duurzaam gevangen, gekweekte en verwerkte garnalen. De bekendste hiervan zijn:

  • Best Aquaculture Practices BAP logo
  • Marine Stewardship Counsel (MSC) Marine Stewardship Counsel logo
  • Aquaculture Stewardship Council (ASC) Aquaculture Stewardship Council logo

Bovengenoemde initiatieven dragen bij aan de professionalisering van duurzame vangst en kweek. De vraag bij de consument naar duurzame producten groeit continu. Wij volgen de veranderingen op de voet en proberen altijd pro-actief op de ontwikkelingen te reageren.

Indien mogelijk kiest Klaas Puul altijd voor de meest duurzame oplossing / visserijsoort. Wij proberen onze leveranciers bewust te maken van duurzame principes en het belang ervan. Dit doen wij onder andere door deze te noemen in onze inkoopspecificaties en ze tijdens bezoeken toe te lichten.

Met dank aan initiatieven als die van het MSC wordt het steeds transparanter welke vissoorten duurzaam gevangen worden. Zowel wij – de leverancier – als de klant profiteren hiervan. Klaas Puul ondersteunt deze initiatieven en heeft het voortouw genomen om het MSC-certificaat voor de garnalenvangst te verkrijgen. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn het reduceren van bijvangsten en de bodemberoering te verminderen.

Ons pelstation in Marokko wordt jaarlijks geaudit volgens de BSCI Code of Conduct, dit om goede werkomstandigheden te garanderen. Zo hebben wij momenteel BSCI Grade C behaald.