Voedselveiligheid

Om aan de gestelde voedselveiligheidseisen te voldoen zet Klaas Puul diverse processen in:

Kwaliteitszorgsysteem

Ons kwaliteitszorgsysteem is ontwikkeld op basis van de HACCP principes. Alle risico’s zijn in kaart gebracht, geanalyseerd en op de kritische punten zijn strikte controles ingevoerd. Het kwaliteitszorgsysteem wordt jaarlijks door Lloyd’s Register aan de IFS standaard getoetst. Met regelmaat vindt controle plaats door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Controle

Het controleproces begint bij de ontvangst van de grondstoffen, ingrediënten en verpakkingsmaterialen. In het bedrijfslaboratorium worden alle grondstoffen organoleptisch (smaak en geur), microbiologisch en chemisch onderzocht. Dit houdt in dat wij onze producten controleren op ongewenste micro-organismen en chemische stoffen. Voor het uitvoeren van dit soort analyses wordt samengewerkt met vooraanstaande laboratoria, zoals Silliker.

Hygiëne

Dankzij constante investeringen in geavanceerde apparatuur en onze gebouwen, werken wij volgens de strengste hygiënische normen. Bovendien is goede persoonlijke hygiëne een vereiste. Zo dragen onze medewerkers elke dag schone bedrijfskleding en worden hun handen en schoeisel altijd gedesinfecteerd bij de toegang.

Verder worden tijdens het productieproces:

  • de producten na elkaar en gescheiden van elkaar verwerkt
  • al het materiaal goed gereinigd en gedesinfecteerd
  • ongewenste besmetting met allergenen voorkomen, door een strikt allergenenbeleid
  • gebruik gemaakt van smeermiddelen die geschikt zijn voor food contact
  • al het glas en hardplastic in een register opgenomen
  • regelmatig temperatuur- en visuele controles uitgevoerd

Koeling

De juiste koeling van de producten is cruciaal, zowel tijdens de verwerking, het verpakken en de distributie. Hiermee wordt de groei van micro-organismen geremd. Dit kunnen onschuldige bacteriën zijn, zoals melkzuurbacteriën waardoor bederf optreedt, maar ook ziekteverwekkende bacteriën.

Conservering

Door onze producten te blancheren, koken, koelen, roken en conserveren worden micro-organismen geëlimineerd. Onze garnalenproducten worden veelal mild geconserveerd met enkel voedingszuren. Voor nog maar enkele producten blijkt het nodig te zijn een conserveermiddel toe te voegen om de houdbaarheid te waarborgen.

Verpakking

De garnalen worden verpakt ‘onder gemodificeerde atmosfeer’. In de verpakking wordt een zuurstofarm gasmengsel met koolzuur aangebracht, net voor het sluiten van de verpakking. De garnalen kunnen op deze manier in de koelkast (bij voorkeur op 4°C) tot de vermelde houdbaarheidsdatum bewaard worden, mits de verpakking gesloten blijft.