Verantwoord Ondernemen

Samen met onze medewerkers en leveranciers doen wij er alles aan om op een verantwoorde manier om te gaan met de natuurlijke bronnen. Steeds vaker nemen wij gecertificeerde duurzaam gekweekte garnalen af, waarbij het milieu, de sociale omstandigheden en dierwelzijn beter gewaarborgd zijn.

Tevens heeft Klaas Puul samen met haar leveranciers diverse trajecten opgezet om tot een duurzamere vangst van garnalen te komen. Hierdoor worden zaken als bijvangst, overbevissing en bodemberoering aangepakt. Voorbeeld is het direct in de zee terugzetten van bijvangst.

Ook tijdens de verwerking en distributie van onze producten proberen wij zo duurzaam mogelijk te werken. Klaas Puul beschikt onder andere over energiezuinige (vries)installaties. En dankzij het inzetten van dunnere folies en lichtere kartonsoorten is reeds een reductie van 20% in het gebruik van verpakkingsmateriaal bereikt.

Naast het visafval worden ook het kunststofafval en kartonafval gescheiden ingezameld en ter recycling aangeboden. Wij scheiden 95% van het kartonafval en 60% van het kunststof bedrijfsverpakkingsafval.

Meer informatie over duurzame initiatieven